Xe Nijia 2014 nhập khẩu chính hãng tại công ty Thủy Tùng  Tất cả có 18 Sản phẩm

  Xe đạp điện Ninja Maxbike acquy 20A

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 12.000.000 VNĐ
  • 10.500.000 VNĐ
  • Còn hàng

  Xe đạp điện Ninja Dibao Eco

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 13.500.000 VNĐ
  • 9.600.000 VNĐ
  • Còn hàng

  NIJIA PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ 2016

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 11.000.000 VNĐ
  • 8.800.000 VNĐ
  • Còn hàng

  Xe đạp điện nijia maxbike 2015

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 12.500.000 VNĐ
  • 8.000.000 VNĐ
  • Còn hàng

  Xe đạp điện Nijia Dibao

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 12.500.000 VNĐ
  • 8.500.000 VNĐ
  • Còn hàng

  XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA 2015 PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 8.500.000 VNĐ
  • 7.000.000 VNĐ
  • Còn hàng

  XE ĐIỆN NIJIA 2016 - CHÍNH HÃNG 100%

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 9.000.000 VNĐ
  • 9.500.000 VNĐ
  • Còn hàng

  XE ĐIỆN NIJIA S 12A 2016

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 10.500.000 VNĐ
  • 8.000.000 VNĐ
  • Còn hàng

  Xe đạp điện Ninja Dibao Eco

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 11.600.000 VNĐ
  • 9.600.000 VNĐ
  • Còn hàng

  NIJIA PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ 2015(Bản nâng cấp)

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 10.000.000 VNĐ
  • 9.000.000 VNĐ
  • Còn hàng

  XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA MAXBIKE

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 11.000.000 VNĐ
  • 9.500.000 VNĐ
  • Còn hàng

  Xe đạp điện nijia dibao

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 11.000.000 VNĐ
  • 8.000.000 VNĐ
  • Còn hàng

  NIJIA PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ CƠ

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 11.000.000 VNĐ
  • 9.700.000 VNĐ
  • Hết hàng

  NIJIA PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 11.500.000 VNĐ
  • 8.000.000 VNĐ
  • Còn hàng

  XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA 2014 LỐP CÓ SĂM

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 10.000.000 VNĐ
  • 8.400.000 VNĐ
  • Hết hàng

  ESPERO PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 10.000.000 VNĐ
  • 9.200.000 VNĐ
  • Hết hàng

  XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA (NINJA)

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 10.000.000 VNĐ
  • 8.000.000 VNĐ
  • Hết hàng

  XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA 2014 LỐP LIỀN SĂM

  - Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
  - Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

  • - Sale 14%
  • 1.000.000 VNĐ
  • 9.300.000 VNĐ
  • Còn hàng
  « 1 »
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.

Tin tức nổi bật