Xe đạp điện chính hãng 2017 chất lượng cao giá tốt Thủy Tùng-Thế giới xe đạp điện số 1 Việt NamXe điện Vespas Dibao Limited

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.800.000 đ
 • 12.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện Vespa Roma 2017

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.600.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

CUB 82 THAILAND

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 13.500.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

XE CUB 79 THAILAND

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.800.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

XE CUB 81 THAILAND

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 13.500.000 đ
 • 11.700.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy Wave Alpha 50

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.990.000 đ
 • 13.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện Xmen GT suzika Aima Plus nhập khẩu

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.000.000 đ
 • 14.900.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 16.500.000 đ
 • 13.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện Xmen HTC 2017

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.800.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

XE MÁY ĐIỆN XMEN PLUS 2S

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.500.000 đ
 • 14.900.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện Giant M133s+(plus)

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 16.000.000 đ
 • 13.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện M133S Mini

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 13.500.000 đ
 • 8.300.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện dk mumar

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 13.500.000 đ
 • 10.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe đạp điện GIANT M133G 2014

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.000.000 đ
 • 12.200.000 đ
 • Còn hàng

xe điện lyva 2016

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.500.000 đ
 • 11.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe Máy Điện Ba Bánh DK TQSP

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.000.000 đ
 • 16.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện proud

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.900.000 đ
 • 16.500.000 đ
 • Còn hàng

xe điện Milan 2S Aima

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.500.000 đ
 • 13.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe Máy Điện NINJA SUZIKA

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.500.000 đ
 • 10.300.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐIỆN MILAN 2S AIMA 2016 - LỐP KHÔNG SĂM

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.500.000 đ
 • 13.000.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA 2015 PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 8.500.000 đ
 • 7.850.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐIỆN NIJIA S 12A 2016

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 10.500.000 đ
 • 9.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện Mocha Alaskan

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.200.000 đ
 • 9.000.000 đ
 • Còn hàng

MOCHA VIPER

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.000.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

GOPRO ZIP SUZIKA

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 16.000.000 đ
 • 14.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện mocha milan II

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.000.000 đ
 • 12.800.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện Honda PrinZ

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 28.500.000 đ
 • 21.000.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN HONDA_A6

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.500.000 đ
 • 8.700.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện honda prinz

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 23.500.000 đ
 • 20.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe đạp điện honda m6

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 10.000.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PKC 16

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 11.000.000 đ
 • Hết hàng

XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PKD16

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE DLI

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 11.000.000 đ
 • Hết hàng

XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PN228

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 11.500.000 đ
 • Hết hàng

XE ĐIỆN TỰ CÂN BẰNG 2 BÁNH R3.1 2016 (KẾT NỐI BLUETOOTH)

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 7.700.000 đ
 • 5.700.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện Jeek Aima Suzika nhập khẩu

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 23.000.000 đ
 • 16.700.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện Zoomer Suzika Aima

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.000.000 đ
 • 13.200.000 đ
 • Còn hàng

XE MÁY ĐIỆN ZOOMER X6

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.500.000 đ
 • 16.500.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐIỆN ZOOMER T63 SUZIKA 2016

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 16.500.000 đ
 • 14.000.000 đ
 • Còn hàng
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.

Tin tức nổi bật

 • An toàn giao thông với xe đạp điện

  An toàn giao thông với xe đạp điện

  An toàn giao thông luôn luôn là vấn đề mà tất cả mọi người đều rất quan tâm. Việc sử dụng xe đạp điện làm phương tiện giao thông cũng nên lưu ý một vài tiêu chí quan trọng để đảm bảo an toàn cho

 • Xe đạp điện dùng ắc quy và xe đạp điện dùng pin khác nhau như thế nào?

  Xe đạp điện dùng ắc quy và xe đạp điện dùng pin khác nhau như thế nào?

  Xe đạp điện đang là phương tiện được sử dụng ngày càng nhiều và có xu hướng tăng nhanh bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn còn đang băn khoăn về vấn đề nên lựa

 • Lưu ý khi lựa chọn xe đạp điện phù hợp

  Lưu ý khi lựa chọn xe đạp điện phù hợp

  Xe đạp điện đang dần dần trở thành loại phương tiện giao thông được đông đảo giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, khi lựa chọn sản phẩm xe đạp điện, giới trẻ cũng nên lưu ý về một vài tiêu chí quan trọng cho phù hợp

 • Nên lựa chọn và sử dụng xe đạp điện như thế nào?

  Nên lựa chọn và sử dụng xe đạp điện như thế nào?

  Xe đạp điện đã trở thành phương tiện di chuyển phổ biến trên mọi tuyến đường giao thông. Cùng với đó, thị trường xe đạp điện đang có thêm động lực để tiếp tục nâng cấp và cải tiến nhằm cho ra đời những dòng

 • Cách vệ sinh và bảo quản xích xe đạp điện

  Cách vệ sinh và bảo quản xích xe đạp điện

  Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mưa nhiều và có nhiều khói bụi nên trong quá trình sử dụng  xe đạp điện của bạn bị dính bẩn là điều khó tránh khỏi. Hãy dành một

 • Lưu ý và kinh nghiệm mua xe đạp điện

  Lưu ý và kinh nghiệm mua xe đạp điện

  Những lầm tưởng về xe đạp điện sẽ khiến bạn có những sai sót khi mua, không được như ý và không phù hợp với công năng sử dụng. Một số kinh nghiệm sau sẽ cho bạn biết về cách chọn và mua xe đạp điện sao cho