Xe đạp điện chính hãng 2017 chất lượng cao giá tốt Thủy Tùng-Thế giới xe đạp điện số 1 Việt NamXe điện Vespas Dibao Limited

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.800.000 đ
 • 12.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện Vespa Roma 2017

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.000.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

CUB 82 THAILAND

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 13.500.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

XE CUB 79 THAILAND

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.800.000 đ
 • 13.400.000 đ
 • Còn hàng

XE CUB 81 THAILAND

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 13.500.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy Wave Alpha 50

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.990.000 đ
 • 13.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện Xmen GT suzika Aima Plus nhập khẩu

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.000.000 đ
 • 14.900.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 16.500.000 đ
 • 13.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện Xmen HTC 2017

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.800.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

XE MÁY ĐIỆN XMEN PLUS 2S

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.500.000 đ
 • 14.900.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện Giant M133s+(plus)

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 16.000.000 đ
 • 13.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện HTC M133S Mini

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 13.500.000 đ
 • 8.300.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện dk mumar

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 13.500.000 đ
 • 10.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe đạp điện GIANT M133G 2014

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.000.000 đ
 • 12.000.000 đ
 • Còn hàng

xe điện lyva 2016

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.500.000 đ
 • 11.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe Máy Điện Ba Bánh DK TQSP

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 17.000.000 đ
 • 16.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện proud

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.900.000 đ
 • 16.500.000 đ
 • Còn hàng

xe điện Milan 2S Aima

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.500.000 đ
 • 13.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe Máy Điện NINJA SUZIKA

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.500.000 đ
 • 10.300.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA 2015 PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 8.500.000 đ
 • 7.850.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐIỆN NIJIA S 12A 2016

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 10.500.000 đ
 • 9.000.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA MAXBIKE

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 11.000.000 đ
 • 9.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện Mocha Alaskan

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.200.000 đ
 • 9.000.000 đ
 • Còn hàng

MOCHA VIPER

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.000.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện mocha milan II

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 14.000.000 đ
 • 12.800.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐIỆN MOCHA VIPER

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 15.000.000 đ
 • 13.300.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện Honda PrinZ

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 28.500.000 đ
 • 20.000.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN HONDA_A6

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.500.000 đ
 • 8.700.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện honda prinz

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 23.500.000 đ
 • 20.000.000 đ
 • Còn hàng

Xe đạp điện honda m6

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 10.000.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PKC 16

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 11.000.000 đ
 • Hết hàng

XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PKD16

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 12.500.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE DLI

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 11.000.000 đ
 • Hết hàng

XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PN228

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 12.000.000 đ
 • 11.500.000 đ
 • Hết hàng

XE ĐIỆN TỰ CÂN BẰNG 2 BÁNH R3.1 2016 (KẾT NỐI BLUETOOTH)

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 7.700.000 đ
 • 5.700.000 đ
 • Còn hàng

Xe điện Jeek Aima Suzika nhập khẩu

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 23.000.000 đ
 • 16.700.000 đ
 • Còn hàng

Xe máy điện Zoomer Suzika Aima

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.000.000 đ
 • 13.200.000 đ
 • Còn hàng

XE MÁY ĐIỆN ZOOMER X6

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 18.500.000 đ
 • 16.500.000 đ
 • Còn hàng

XE ĐIỆN ZOOMER T63 SUZIKA 2016

- Tặng 03 gói bảo dưỡng + thay dầu lần đầu tiên trị giá 300 x3 = 900.000đ
- Tặng bộ phụ kiện xe trị giá 500.000

 • - Sale 14%
 • 16.500.000 đ
 • 14.000.000 đ
 • Còn hàng
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.
 • Thế giới xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu chính hãng giá rẻ.
 • Lựa chọn giữa xe đạp điện chạy pin và acquy

  Lựa chọn giữa xe đạp điện chạy pin và acquy

  Thị trường xe đạp điện hiện nay được quan tâm hơn hết những loại phương tiện di chuyển khác với những ưu điểm: giá thành thấp hơn so với xe chạy xăng, năng lượng tiêu thụ không gây ảnh hưởng đến môi trường, chi phí chỉ

 • Mua xe điện trả góp

  Mua xe điện trả góp

  Mua thông thường: bạn trả một lần cho toàn bộ giá trị sản phẩm. Mua trả góp: bạn chỉ cần trả ngay 30% số tiền của sản phẩm bạn vẫn có thể mua xe điện sử dụng ngay, phần còn lại sẽ được hỗ trợ vay và trả dần

 • Nên chọn xe đạp điện như nào cho tốt

  Nên chọn xe đạp điện như nào cho tốt

  Hiện nay xe đạp điện đã trở thành phương tiện quen thuộc của người dùng. Với những lợi ích và chất lượng tốt thì xe đạp điện ngày càng được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, thị trường xe đạp điện hiện nay ngày càng

Tin tức nổi bật

 • Cách vệ sinh và bảo quản xích xe đạp điện

  Cách vệ sinh và bảo quản xích xe đạp điện

  Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mưa nhiều và có nhiều khói bụi nên trong quá trình sử dụng  xe đạp điện của bạn bị dính bẩn là điều khó tránh khỏi. Hãy dành một

 • Lưu ý và kinh nghiệm mua xe đạp điện

  Lưu ý và kinh nghiệm mua xe đạp điện

  Những lầm tưởng về xe đạp điện sẽ khiến bạn có những sai sót khi mua, không được như ý và không phù hợp với công năng sử dụng. Một số kinh nghiệm sau sẽ cho bạn biết về cách chọn và mua xe đạp điện sao cho

 • Cách vệ sinh và bảo dưỡng xe đạp điện

  Cách vệ sinh và bảo dưỡng xe đạp điện

  Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mưa nhiều và có nhiều khói bụi nên trong quá trình sử dụng  xe đạp điện của bạn bị dính bẩn là điều khó tránh khỏi. Hãy dành một

 • Cách bảo dưỡng xe đạp điện cho những ngày mưa

  Cách bảo dưỡng xe đạp điện cho những ngày mưa

  Vào những ngày thời tiết có những cơn mưa rào kéo dài suốt cả ngày, điều này làm trở ngại lớn về việc di chuyển cũng như việc lau rửa. Đa phần người sử dụng đều tránh vệ sinh xe vào những ngày này

 • Tìm hiểu về xe đạp điện nhái trên thị trường hiện nay

  Tìm hiểu về xe đạp điện nhái trên thị trường hiện nay

  Do đặc thù đi lại cũng như nhiều ưu điểm nổi trội thì xe đạp điện ngày càng được nhiều người dùng để di chuyển. Tuy nhiên bên cạnh những hàng chính hãng thì cũng có những hàng không rõ

 • Đẳng cấp khi khách hàng sử dụng xe đạp điện chính hãng

  Đẳng cấp khi khách hàng sử dụng xe đạp điện chính hãng

  Đẳng cấp là một cụm từ dùng để nói lên các cấp độ của các chùm tiêu chuẩn được đặt ra trong xã hội loài người như: Tiền tài, kiến thức, danh tiến, quyền lực,....Việc chọn xe điện là phương tiện di chuyển